Skifteforvalter, tidligere betegnelse på dommer i en særskilt skifterett.