Konfirmasjon, stadfestelse som i visse tilfeller må gis av en offentlig myndighet for at en juridisk disposisjon skal bli gyldig. Etter § 48 i arveloven av 3. mars 1972 er således et testament som er opprettet av en som er under 18 år bare gyldig når det gis konfirmasjon av Kongen (Justisdepartementet).