Dispositio inter vivos, dss. livsdisposisjon, se dødsdisposisjon.