Dødsdisposisjon, disposisjon over formuesgoder som først blir virksom ved den disponerendes død. Kan være testament eller dødsgave. En livsdisposisjon (dispositio inter vivos) får virkning for den disponerende mens han ennå lever, og krever i motsetning til en dødsdisposisjon ikke testaments form og kan finne sted uhindret av livsarvingenes pliktdel.