Tillegg til eller endring i et testament. Må etter norsk rett oppfylle samme formkrav som dette.