Broderlodd, det forhold som gjaldt etter den eldre rett at en mann arvet dobbelt så stor lodd som en kvinne (Christian 5s Norske Lov 5–2–29). Dette ble forandret ved arveloven av 1854; siden har ikke kjønnsforskjellen noen innflytelse på arveloddenes størrelse.