Livsdisposisjon, disposisjon over formuesgoder som er tenkt gjennomført mens den disponerende er i live. Se dødsdisposisjon og livsgave.