Livsdisposisjoner er gaver salg eller andre rettslige disposisjoner over formuesgoder som er ment å bli gjennomført mens den disponerende er i live. Se dødsdisposisjon og livsgave.