Testasjonsfrihet, retten til ved testament å bestemme hva som skal skje med ens formue etter døden. I Norge er retten begrenset hvis arvelater etterlater seg livsarvinger og/eller ektefelle, se pliktdel.