Etter norsk rett har livsarvinger et ubetinget krav på en del av arvelaterens formue, se arv. Forstrekninger som man har mottatt før dødsfallet, kan dog trekkes fra i arven (arveloven av 3. mars 1972 §§ 38–43) hvis arvelateren har bestemt det eller det må anses forutsatt. Testaments form er ikke nødvendig. Hvis det arvingen tidligere har mottatt er større enn arvelotten, kan aldri noe kreves tilbakebetalt.