Gjensidig testament, dokument hvor to eller flere personer oppretter testament til fordel for hverandre. Se testament.