Holograf, (av holo- og -graf), dokument som er skrevet med hånd av utstederen. Et testament er holograf når det er nedskrevet av testator og uten vitner. Et slikt testament er etter norsk rett bare gyldig hvis det ikke var mulig å få tak i vitner da det ble opprettet.