Legalarv er arv som følger av arveloven av 3. mars 1972 kapittel I, II og III A, det vil si arv på grunnlag av slektskap, ekteskap eller samboerskap.