Intestatarv, (til lat. intestatus, 'som ikke har gjort testament'), arv etter loven, i motsetning til arv etter testament.