Parentel, i arveretten en gruppe personer som har felles stamfar. Arveloven av 3. mars 1972 bygger på en ordning med arv i parentel, slik at avdøde arves først av sitt eget parentel, dvs. barn, barnebarn osv., dernest av sine foreldre og deres avkom (annet parentel) og dernest av sine besteforeldre og deres avkom (tredje parentel). Et senere parentel rykker ikke opp til arv så lenge det er noen i live av det foregående parentel.