Linealprinsippet, den arverettslige regel som medfører at arven etter en person fordeles likt mellom hans barn og at arvelodden til et barn som er død før arvelateren, tilfaller dette barns avkom. Norsk arverett bygger på dette prinsipp.