Testamentsfullbyrder, testamentseksekutor, executor testamenti, en person som i testament er innsatt til å utføre bobehandlingen etter arvelaterens død. Etter skifteloven 21. feb. 1930 § 87 a kan enhver arvelater oppnevne en slik person, og det er ikke nødvendig at han/hun formelt er kalt testamentsfullbyrder. Avdødes livsarvinger eller ektefelle behøver ikke å respektere en slik oppnevnelse. Selv om det er satt inn bestemmelser i testamentet om testamentsfullbyrder, gjelder de vanlige regler om offentlig og privat skifte. Skal boet skiftes offentlig, vil testamentsfullbyrderen normalt bli oppnevnt av bobestyrer. Skiftes det privat, bør testamentsfullbyrderen i det alt vesentlige følge de regler som gjelder for bobestyrere under offentlig skifte.