Ab intestato, om arv som fordeles etter lovgivningens regler og ikke etter testament. Stammer fra romerretten, hvor testamentsarv var det sedvanlige; derfor ble arv etter loven uttrykt ved det negative «ikke etter testament» (intestatarv).