død - rettslige forhold

Ved dødens inntreden opphører individet å eksistere som juridisk person. Se dødsformodningsdom, arv, dødsboskifte og folketrygden (stønad til etterlatte).

Faktaboks

også kjent som:

dødsfall

Ethvert dødsfall i Norge skal meldes til skifteretten eller til lensmannen, jf. skifteloven av 21. feb. 1930 § 12 a. Meldeplikten påhviler avdødes nærmeste pårørende, eventuelt andre som har vært til stede ved dødsfallet. Begravelsesbyråer kan bistå med dette. Skal liket kremeres eller føres ut av riket, må legeerklæring alltid foreligge.

Arbeidsrett

Arbeidstakers dødsfall medfører at arbeidsavtalen opphører, bl.a. med den konsekvens at det ikke skal beregnes lønn for tiden etter dødsfallet, med mindre annet skulle være særskilt fastsatt. Opptjent feriegodtgjørelse utbetales dødsboet. Ved dødsfall i den nærmeste familie er ofte tariffavtalt at arbeidstaker har krav på velferdspermisjon (med lønn) for dagen for dødsfallet og for begravelsesdagen. Nærmeste familie er i denne sammenheng vanligvis angitt slik at det omfatter ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.

For sjøfolk gjelder etter sjømannsloven at skipsføreren skal underrette de nærmeste pårørende om dødsfallet og sørge for sjømannens begravelse eller hjemsendelse av båren. Hvis de pårørende samtykker, eller hvis det forlanges av myndighetene på stedet, kan skipsføreren ordne med kremasjon i stedet for begravelse. I så fall skal han også sørge for at asken blir sendt hjem. Utgiftene i denne anledning betales av rederen eller staten. Sjømannens etterlatte (ektefelle eller barn under 18 år) har rett til 1 måneds hyre regnet fra dødsdagen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg