Fysikalsk kjemi

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 139 artikler: