Fysikalsk kjemi er en gren av kjemien som oppstod i siste halvdel av 1800-tallet da fysikkens metoder og lover ble anvendt av kjemikere på kjemiske problemer. Det var på 1800-tallet termodynamikk, elektrokjemi og optisk spektroskopi.På 1900-tallet kom metoder til bestemmelse av strukturen av molekyler og faste stoffer med metoder som røntgendiffraksjon og elektrondiffraksjon og flere spektroskopiske metoder som UV, IR mikrobølge og NMR-spektroskopi. Hele artikkelen

Ny artikkel