Autoionisasjon, eller pre-ionisasjon, det at et atom eller molekyl i en energirik tilstand sender ut et elektron og blir et ion, istedenfor at energien sendes ut som elektromagnetisk stråling (lys) eller går over i varmebevegelse. Er beslektet med augereffekt.