Konsentrasjonen av et kjemisk stoff i en løsning er mengde stoff i løsningen per volumenhet. Løsningen kan være en væske eller en gass.

Det finnes ulike måter å gi konsentrasjon på:

  • Molbrøk er antall mol løst stoff dividert med det totale antall mol i løsningen. Eksempel: Hvis en løsning inneholder 1 mol alkohol i 3 mol vann, er alkoholkonsentrasjonen gitt ved molbrøken 1/4.
  • Molalitet er antall mol løst stoff per kg løsemiddel. Eksempel: En løsning som inneholder 3 mol NaCl per kg vann, er 3 molal (3m).
  • Molaritet er antall mol løst stoff i 1 liter løsning. Eksempel:  En løsning som inneholder 4 mol NaCl i 1 liter løsning, er 4 molar (4M). Konsentrasjonen angitt i molar varierer svakt med temperaturen fordi molariteten er knyttet til væskens volum.

Konsentrasjon kan også oppgis i prosent. Da skilles det mellom volumprosent, molprosent og masseprosent

Regnestykker basert på masseprosent eller molprosent for blandinger av ulike løsninger er uproblematiske. 1 kg alkohol og 1 kg vann gir for eksempel 2 kg blanding.

Brukes derimot volumprosent, blir regnestykkene mer komplekse, da volummengder ikke er additive. Dersom for eksempel 1 liter ren alkohol blandes med 1 liter vann, får man noe mindre enn 2 liter blanding. 

Inneholder 100 gram løsning 2 gram salt (NaCl), er konsentrasjonen 2 masseprosent.

Fortynner man 1 desiliter ren alkohol med vann inntil man får 1 liter løsning, inneholder blandingen 10 volumprosent alkohol.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.