Elektronspektroskopi er en form for spektroskopi hvor det dannes spektrallinjer fra utsendte elektroner fra et materiale, ikke fra utsendt lys som ved vanlig spektroskopi.