Intramolekylære reaksjoner, kjemiske reaksjoner som foregår innenfor de enkelte molekyler. Eksempler er avspalting av vann fra aluminiumhydroksid: Al(OH)3 → AlOOH + H2O og termisk dekomponering ved oppvarming av blytetraklorid: PbCl4 → PbCl2 + Cl2.