Hydratiseringsvarme er endringen i entalpi når en kjemisk forbindelse blir hydratisert, det vil si at den løses i vann. Hydratiseringsvarmen er i vesentlig grad avhengig av størrelsen og ladningen til ionene.