Alkalitet er det samme som basestyrke, altså et uttrykk for et stoffs virkning som base.