Revers osmose er omvendt osmose; se membranseparasjon.