Protolyse, (av proto- og -lyse), protolytisk reaksjon, enhver kjemisk reaksjon som innebærer at hydrogenioner (protoner) opptas eller avgis. Protolyse omfatter forskjellige reaksjoner mellom syrer og baser, som dissosiasjon, nøytralisasjon og hydrolyse.