Amfotært stoff er et stoff som kan virke både som base og syre. For eksempel er aluminiumhydroksid og sinkhydroksid amfotære stoffer, fordi de løses både av syrer og baser. Vann er også et amfotært stoff. Se også amfolytt.