Polarimeter, apparat som brukes for å bestemme dreiningen av polarisasjonsplanet når lineært polarisert lys går gjennom et optisk aktivt stoff (se optisk aktivitet). Det består av to polarisasjonsfiltre, polarisator og analysator, som kan dreies i forhold til hverandre, og et fotometer som man kan måle lysgjennomgangen med. Se også polarimetri.