Sur reaksjon, betegnelse på at en løsning eller et stoff løst i vann har pH mindre enn 7 (se pH) ved 25 °C.