Det at to eller flere identiske molekyler binder seg til hverandre. En assosiasjon av to molekyler kalles en dimer, av tre en trimer osv. Av de best kjente eksemplene er dimerene av flussyre, (HF)2, og eddiksyre, (CH3COOH)2.