Kjemisk oksygenforbruk er et mål for mengde av kjemisk nedbrytbart, organisk stoff i vann, ofte forkortet KOF eller COD (av eng.Chemical Oxygen Demand). Det bestemmes ved at vannet behandles med en kjent mengde oksidasjonsmiddel, tidligere kaliumpermanganat og i dag kaliumdikromat. Overskuddet av oksidasjonsmiddel bestemmes deretter kvantitativt ved titrering eller spektroskopi.