Glasselektrode, elektrode for måling av pH i en vannløsning. Elektroden består av et tynt pH-følsomt glass som er forseglet til et glassrør. Inne i røret kan det være fortynnet saltsyre mettet med sølvklorid og en sølvstav som virker som en sølv/sølvklorid referanseelektrode. Settes elektroden ned i en løsning med ukjent pH, vil elektrodespenningen, målt mot en ytre referanseelektrode, være proporsjonal med løsningens pH. Elektroden kalibreres først mot en buffer med kjent pH.