Kontaktkatalysator, heterogen katalysator, fast stoff som katalyserer kjemiske reaksjoner i en gassblanding, f.eks. platina-asbest eller salter av vanadium ved fremstilling av svovelsyre (etter kontaktmetoden) og jern ved fremstilling av ammoniakk fra nitrogen og hydrogen (etter Haber-Bosch-metoden). Kontaktkatalysatorer er meget selektive. Se katalyse og katalysator.