Isopiestisk, med samme trykk. Løsninger med samme damptrykk kalles isopiestiske. Slike løsninger vil også ha samme molare konsentrasjon hvis løsemiddelet er det samme. Dette kan brukes til å bestemme et stoffs relative molekylmasse, idet en løsning av et kjent stoff bindes via dampfasen med en løsning av et ukjent stoff. Løsemiddel vil da dampe over fra den ene til den andre løsningen inntil de er isopiestiske, og av de nye konsentrasjonene kan da molekylmassen beregnes.