Hydrotrop løsning, vandig saltløsning som gir opphav til økt løselighet av tungtløselige stoffer. Blant hydrotrope forbindelser finnes fuktemidler, vaskemidler og emulgatorer. Hydrotrope løsninger kan erstatte organiske løsemidler i ekstraksjonsprosesser, og har fordeler ved at de ikke er flyktige, ikke brennbare og ikke giftige.