Dispergering av finfordelte faste stoffer i en indifferent væske. Når suspensjonen man får på denne måten blir overlatt til seg selv, vil de tyngre og/eller større kornene avsette seg først, mens de letteste og mest finkornige bestanddelene vil holde seg svevende i lengre tid. Brukes til sortering av stoffer etter kornstørrelse (og/eller etter densitet).