Gibbs-Duhems ligning, ligning innen fysikalsk kjemi, knytter sammen Raoults lov og Henrys lov. Ligningen viser at hvis Raoults lov gjelder for den ene komponenten i en blanding, vil Henrys lov gjelde for den andre komponenten.