Halvgjennomtrengelig, semipermeabel, brukes om membraner (hinner) som slipper gjennom vannmolekyler men holder tilbake saltioner og større molekyler, se membran.