Utsalting, utfelling av stoffer fra en løsning ved tilsetning av salter, som oftest koksalt. Skyldes at stoffene er mindre løselige i en saltoppløsning enn i rent vann. Viktig i fremstilling av såpe.