Protolytter, (til protolyse), felles betegnelse for syrer og baser, innført av J. N. Brønsted i forbindelse med hans syre-baseteori (se baser). En korresponderende syre og base utgjør et protolytisk system, også kalt syre-basepar. Reaksjoner mellom syrer og baser kalles protolytiske reaksjoner eller protolyser. Buffer- og indikatorreaksjoner er også eksempler på protolytiske reaksjoner.