Teatervitenskap og -teori

Fagansvarlig

Elisabeth Leinslie

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 124 artikler:

Y

  1. yatra