Verfremdung

Begrepet Verfremdung var sentralt hos den tyske dramatikeren Bertolt Brecht.
Bertolt Brecht
Av .

Artikkelstart

Verfremdung er en form for underliggjøring av det kjente ved hjelp av illusjonsbrytende teknikker. Verfremdung er et nøkkelord i Bertolt Brechts (1898–1956) teaterteori. På norsk finnes ikke noe dekkende ord, derfor har man valgt å beholde det tyske ordet også innen norsk teaterterminologi.

Faktaboks

Uttale
ferfrˈemdung
Etymologi
tysk ‘å gjøre noe fremmed/fremmedgjøring’

Ideologisk fundament

Brecht kritiserte det realistiske teatret, blant annet, for at dets identifiserende tendens medførte at tilskuerne mistet seg selv som reflekterende aktører og ble passive. Brechts teater, derimot, søker via Verfremdungsteknikker en kommunikasjonsform som stimulerer tilskuerens refleksjon og handling. Hovedprinsippet bak Verfremdung er å bryte illusjonen om tingenes og handlingenes nødvendige og/eller naturlige forbindelser. Ved å vise at disse forbindelsene er illusoriske, er målet å vise at det er mulig å se, høre, og handle, på andre måter en man vanligvis gjør.

V-teknikk og V-effekt

Verfremdungsteknikk, eller V-teknikk, er noe en skuespiller eller regissør gjør. Verfremdungseffekt, eller V-effekt, er effekten V-teknikkene har på en tilskuer – hva som skjer med henne under, og som følge av, den estetiske erfaringen.

Gjennom Verfremdung underliggjøres det kjente ved hjelp av illusjonsbrytende teknikker i dramatikken og teaterforestillingen. Det illusoriske i hvordan ting og handlinger henger sammen, skal påvises. Brecht ville med det riste publikum ut av illusjonen på scenen, og forhindre en følelsesmessig innlevelse. Brecht ønsket videre at teaterpublikum skulle lære å betrakte kjente forhold på nye måter, for slik å utvikle deres iakttagelses- og handlingsevne.

Verfremdungteknikker kan i praksis utspille seg på mange forskjellige måter, noen eksempler er: Skuespilleren kan bryte ut i sang/dans, eller snakke direkte med publikum. Handlingen i et stykke kan fortelles på forhånd, slik at publikum ikke skal lure på hva som kommer til å skje, men i stedet konsentrere seg om hvordan og hvorfor det skjer. Visuelle og auditive effekter kan bryte med illusjonen (fremfor å underbygge den). Det ligger også ofte motsetningsforhold i den dramatiske teksten.

Verfremdung og fremmedgjøring

Noen hevder at Verfremdung kan likestilles med begrepet fremmedgjøring. Dette er problematisk da et av de sentrale målene ved Verfremdung nettopp er å avdekke menneskets fremmedgjøring til sine omgivelser.

Noen ser Brechts Verfremdung som en videreutvikling av den russiske formalisten Viktor Sjklovskijs begrep fremmedgjøring.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg