Avant-scène er enten forgrunnen på scenen på et teater eller en atskilt losje nærmest scenen.