Teaterskole, skole i teknisk og kulturell opplæring av skuespillere. Særlig i Frankrike la man tidlig stor vekt på slike konservatorier. I Europa har teaterskolene dels vært knyttet til de store nasjonalscener, dels vært offentlige akademier under statens ledelse. Også private teaterskoler har vært alminnelig. I Norge var teaterutdannelsen lenge innskrenket til elevtjeneste ved et teater. 1947–49 drev Nationaltheatret og Det Norske Teatret, til dels i samarbeid, en to-årig teaterskole med statsstøtte. I 1953 åpnet Statens teaterskole i Oslo. I 1990-årene er det opprettet flere private teaterskoler. Se også Norge (teater) og Kunsthøgskolen i Oslo.