Benefise er en teaterforestilling der inntektene helt eller delvis går til en person som er knyttet til teateret eller teaterselskapet.