Amfi er de øverste (bakerste) plassene i et teater. Se også amfiteater.