Akt er en del av et teaterstykke eller en opera. Hver akt er et avsluttende hovedavsnitt som ender med teppets fall.