Scene er den delen av teateret hvor skuespillene fremføres.