Buskis er en svensk forkortelse av buskteater, det vil si friluftsteater. Ordet brukes også om dårlig teater og underholdning, særlig om folkelig komedie eller revy.